{gallery}2014/04/03/03{/gallery} Promocija nacionalne kampanje „NE govoru mržnje na internetu" provodila se s ciljem ukazivanja na negativne posljedice govora mržnje na internetu te posljedice diskriminatornog i neprihvatljivog izražavanja, koje može poticati na diskriminaciju te voditi širenju stereotipa i predrasuda u javnosti.
Ovom aktivnošću poticalo se na poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti kojima je osnova nacionalno podrijetlo, rasna i etnička pripadnost, boja kože, ekonomski status/imovinsko stanje, spol, rodni identitet, spolna orijentacija i drugo. Informirali smo mlade o načinima na koji mogu pridonijeti zaustavljanju diskriminacije i govoru mržnje na internetu.
Peta Putujuća informiraonica održala se 02.04.2014 godine u Sportskoj dvorani Borovo naselje u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.