Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar, kao pružatelj usluge socijalne skrbi organiziranog stanovanja za osobe s mentalnom retardacijom, proširilo je svoje aktivnosti i na drugu stambenu zajednicu u kojoj sada žive tri djevojke uz povremeni nadzor asistenta.

Naime, 19. ožujka 2012. godine, useljenjem tri korisnika u prvu stambenu zajednicu u Vukovarsko – srijemskoj županiji, Društvo je započelo realizaciju potpisanog ugovora sa Ministarstvo socijalne politike i mladih (ranije Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi)u smislu pružanja usluga organiziranog stanovanja uz podršku za 8 osoba s mentalnom retardacijom.

U vrlo kratkom vremenu popunjen je kapacitet od pet korisnika u ovoj stambenoj zajednici.

O korisnicima skrbe, odnosno pružaju im podršku u njihovom pokušaju samostalnog stanovanja stručni tim Društva u sastavu radni terapeut – medicinska sestra, dva medicinska tehničara – njegovatelja, dvije asistentice njegovateljice, defektolog i koordinator programa - odgajatelj.

Bit pružanja ove usluge je da osobe s mentalnom retardacijom ostaju živjeti u svojoj lokalnoj zajednici, u humanijem obliku smještaja a osim podrške u stanovanju (u obavljanju kućanskih poslova, održavanju higijene i sl.) u okviru pružanja ove usluge korisnicima će se organizirati i njihovo slobodno vrijeme na način da isto provode u njima prilagođenim aktivnostima u radu radionica kluba Golubica u Društvu, ali i u obilasku i posjetima programima i događanjima organiziranim u gradu Vukovaru.