#korakzajedno - mladi u zajednici, a ne na margini je projekt prvenstveno usmjeren rješavanju konkretnih društvenih potreba mladih, kroz uvođenje sadržaja primjernih za mlade u riziku od siromaštva posebice za mlade s invaliditetom, povezivanje s drugim vršnjačkim skupinama i time jačanja generacijske solidarnosti i promicanja inkluzivnog društva.

U sklopu projekta održane su fokus grupe u Osijeku, Vinkovcima, Gunji i Vukovaru. Sve do sada održane fokus grupe potvrdile su ono što iskustveno znamo: socijalne usluge kao jedan od tri stupa socijalne skrbi – i jedini u okviru kojeg se potiče osobni rast i razvoj pojedinca u njegovim/njezinim potencijalima, izrazito se neujednačeno razvijaju. Pretpostavlja se da neki od razloga neujednačenog razvoja leže u izrazitoj centralizaciji planiranja, organiziranja i financiranja socijalnih usluga i kroničnom izostajanju dijaloga i suradnje nadležnih ministarstava s akterima u lokalnim zajednicama: s lokalnim administracijama, pružateljima socijalnih usluga te posebno s organizacijama civilnog društva. OCD-i su u višestrukim ulogama jer su predstavnici i zagovarači skupina u nepovoljnom položaju i često pružatelji socijalnih usluga.

Zato je mladima, pogotovo onima s lakšim teškoćama, snažnije uključivanje u planiranje i razvoj socijalnih usluga imperativ. Vidljivo je da su prisutnije one socijalne usluge koje, uglavnom kroz financiranje iz EU fondova, osiguravaju neke aktivnosti. Ne prepoznaju se dovoljno potrebe osoba s teškoćama mentalnog zdravlja, mladi su se potpuno izgubili kao korisnička skupina. Usluge za obitelji u riziku dođu u fokus onda kada dođe do eskalacije i tragičnih ishoda, a i tada je fokus na mjerama koje imaju prisilni i represivni karakter, a ne na uslugama kojima je svrha prevencija i podrška. Jedinice lokalne samouprave, većinski su sklonije pružati određene financijske i materijalne naknade, nego planirati i poticati razvoj socijalnih usluga na svom području i za svoje građane. U takvim okolnostima izostaje političko i profesionalno preuzimanje odgovornosti za dostupnost socijalnih usluga svim građanima kojima su potrebne.

Naši zaboravljeni mladi ljudi su nam poručili da se žele više družiti sa svojim vršnjacima, dostupnost različitih sadržaja poput odlazaka na koncerte, sportske i druge priredbe bez roditelja ( a uz pomoć asistenata ili pomoćnika ), šetnje, kafiće, jednake mogućnosti pri odabiru svog obrazovanja, lakši pristup tržištu rada i prihvaćanje poslodavaca i cijele zajednice.