U utorak, 01. ožujka 2022. godine u Gradskom muzeju Vukovar održana je završna konferencija projekta "Zajedno u najboljim godinama". Projekt "Zajedno u najboljim godinama" trajao je od 4. rujna 2020. godine do 4. ožujka 2022. godine (18 mjeseci).

Od ukupne vrijednosti projekta (2.321.549,48 kuna), 85% financirano je iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Europski dom Vukovar, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

Aktivnosti projekta provodile su se na području grada Vukovara i mjesta Bršadin u Općini Trpinja. Zaposleno je 26 žena iz ranjivih skupina koje su brinule o ukupno 173 krajnja korisnika koji su osobe starije životne dobi.

Zaposlenim ženama su kroz projekt omogućene edukacije kako bi povećale svoje kompetencije na tržištu rada. Kroz programe obuka Učilišta Modus 12 žena je završilo tečaj engleskog jezika, 6 žena je završilo tečaj za gerontodomaćice, 6 žena tečaj za računalnog operatera i jedna je žena završila tečaj za pomoćnika u nastavi.