U sklopu programa Prevenko održan je seminar pod nazivom “Edukacijom do učinkovite prevencije ovisnosti”, namijenjen školskom osoblju partnerskih škola koje sudjeluju u programu – OŠ Mitnica, OŠ Nikole Tesle Mirkovci i OŠ Negoslavci.

Cilj ove aktivnosti je osnažiti i osposobiti školske djelatnike za provedbu programa prevencije te izradu i pripremu preventivnih aktivnosti namijenjenih učenicima.

Seminar je održan u Gradskoj knjižnici Vukovar, 11. ožujka, a proveli su ga djelatnici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Udruge za borbu protiv ovisnosti “NE–ovisnost” iz Osijeka i PRONI Centra za socijalno podučavanje te stručni suradnik Dubravko Šokčević, socijalni pedagog iz Osijeka.

Na seminaru se razgovaralo i o nastavku programskih aktivnosti koje će biti usmjerene radu s učenicima i roditeljima, te provedbi vršnjačkih kampanja u školama kao i završnoj konferenciji u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

Program pod nazivom “Prevenko” provodi PRONI Centra za socijalno podučavanje u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave – Gradom Vukovarom, odgojno-obrazovnim ustanovama: OŠ Nikole Tesle iz Mirkovaca (prigradsko naselje Vinkovaca), OŠ Negoslavci i OŠ Mitnica iz Vukovara te udrugom NE-ovisnost i suradničkom organizacijom Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom i trajat će tri godine s početkom 01.12.2019.

Program će se provesti na području Vukovarsko-srijemske županije.

Glavni cilj programa je doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.

Program “Prevenko” financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinksog sustava, obitelji i socijalne politike te sufinanciran sredstvima Grada Vukovara.