Sukladno ugovoru Grada Vukovara s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku u gradu Vukovaru vršit će se godišnji monitoring alergogene peludi i spora u vegetacijskoj sezoni 2016.

Analiza vrste i količine alergogene peludi u zraku na dnevnoj bazi i izrada peludnog kalendara pomoći će našim građanima u borbi s peludnim alergijama - najraširenijom bolesti današnjice koja može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Program praćenja koncentracije peludnih zrnaca u zraku započeo je krajem travnja i trajati će do kraja rujna tekuće godine. Za ovu namjenu na krovu zgrade Gradske uprave Vukovar ponovno je postavljena klopka za pelud i spore s mjernom trakom.

Na osnovu podataka s mjerne trake u Aerobiološkom laboratoriju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku pripremat će se trajni preparati i nakon mikroskopiranja statistički i grafički obrađeni podaci biti će javno dostupni građanstvu putem web stranice www.vukovar.hr i lokalnih medija.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 30.000,00 kuna.

Više o prošlogodišnjem monitoringu alergogene peludi i spora na linku ispod
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8359-aerobioloska-motrenja-u-gradu-vukovaru