Uvidom u stanje na terenu, kontrolom voda stajačica i uzimanjem uzoraka iz voda stajačica dana 22 ožujka 2016g. sa Petrovačke dole: ribnjak kod deponije smeća i Adice – Staro korito Vuke dokazali smo prisustvo ličinki komaraca u vodama stajačicama na području Grada Vukovara te pristupamo 1. larvicidnom tretmanu komaraca u ovoj godini.

U uzorku je vidljivo je da su se ličinke komaraca pojavile u ranom stadiju u vodama stajačicama na području Vukovara. Prihvatljivo je da u 1m2 voda, količina ličinki bude 1-2.

Larvicidni tretman komaraca provodit će se od 29. do 30. ožujka 2016. g., u vremenu od 8,30h - 13,30h na lokalitetima:
• otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav , Bobotski kanal, kanali na Lipovači

Larvicidni tretman izvodit će se preparatima:
• DIMILIN SC-15 (diflubenzuron) - tekući larvicid
• DIMILIN TAB-2 (diflubenzuron) - larvicidi u obliku tableta
.

Rukovoditelj DDD službe
mr. Ivana Penava, dipl.sanit.ing