{gallery}2015/04/01/04{/gallery} Pokazna vježba održana je u suradnji i zajedničkoj organizaciji Stožera za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije, Policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije,Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar, Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Vinkovci, Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci te Kluba podvodnih aktivnosti „Vukovar".
Lokacija za pokaznu vježbu bila je na dijelu rijeke Bosut u Vinkovcima,lijevo od mosta u centru grada,lijeva obala(kod parkirališta hotela Slavonija)
Vježbom se izvršila provjera funkcionalnosti i kompatibilnosti novo nabavljene specijalističke opreme za spašavanje iz vode, koju je sufinancirao i grad Vukovar, te se provjerilo i aktiviranje, uvježbanost i koordinacija između operativnih snaga.
Uvjeti na navedenoj lokaciji vježbe omogućili su uvježbavanje u realnim uvjetima:
-niska temperatura vode(5 stupnjeva)
-vrlo mala vidljivost pod vodom(oko 15 cm)