Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 04 i 05.srpnja 2019g. u vremenu od 19,00h do 23,00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje području Grada Vukovara i mjesta Sotin i Lipovača
• 04. srpnja 2019 – Sotina, Mitnice, Centra i Sajmišta
• 05. srpnja 2019 - Lipovača, B. Naselje, Lužac

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.
Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.
Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.
Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

Direktor društva
Tomislav Šota, dr.vet.med