VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o.
V U K O V A R
Služba DDD
B. J. Jelačića 97
32000 Vukovar
tel: 032/410-060
ur. broj: 02 / A - 27- 2019
U Vukovaru, 24. lipnja 2019g.

Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 25. i 26. lipnja 2019g. u vremenu od 19,00h do 23,00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i zraka na području Grada Vukovara i mjesta Sotin i Lipovača

25. 06. 2019g. – aviotretman zeleni pojas oko grada – suzbijanje komaraca Vukovar, Borovo naselje, Lipovača I Sotin
- Tretman sa zemlje - Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
26. 06. 2019g. – tretman sa zemlje - Lipovača, B. naselje, Lužac

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.
Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.
Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.
Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

Rukovoditelj DDD Službe
Mr.Ivana Penava, dipl.sanit.ing