Pozivi

Sukladno točki 7. stavak 1. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-03/1, URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 11. srpnja 2022. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu

Za prijavu krajnjih korisnika programa pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama s područja grada Vukovara u projektu „Pokloni mi osmijeh III“ u sklopu Poziva „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III

ETNO SAJAM 2022. – JAVNI POZIV ZA DODJELU NA KORIŠTENJE ŠTANDOVA I JAVNE POVRŠINE

Raspisuje se Javni poziv za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara. Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara u svrhu obavljanja sportske djelatnosti, u skladu s namjenom sportske građevine.

JAVNI POZIV za upis učenika na dječje ljetovanje na otoku Čiovu u 2022. godini

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u 2022. godini. Javni poziv sadrži 2 mjere. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2021. (od 1. rujna) i 2022. godini.

Javni poziv - energetska obnova obiteljskih kuća.

Temeljem točke 11. stavka 2. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi u 2022. godini, KLASA: 320-10/22-01/1, URBROJ: 2196-1-02-22-5 od 27. svibnja 2022., zatvara se Javni poziv zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva

JAVNI  POZIV za upis učenika na dječje ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj u 2022. godini

Turistička zajednica grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu na korištenje štandova i ugostiteljskih kućica te zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji Međunarodni dan Dunava – Dunavfest Vukovar 24. i 25. lipnja 2022.