Pozivi

Javni poziv za zakup poslovnog prostora - BIC Vukovar, Poduzetnički inkubator - Lokal br. 6

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste, i to:
- Ulica Milovo brdo u Vukovaru
- Ulica Katarine Zrinske, naselje Lužac, Vukovar
- Ulica Ivana pl. Zajca, naselje Lužac, Vukovar
o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta

Sukladno točki 6. stavka 2. Drugog javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-03/247; URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 9. prosinca 2022. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu.

Javni poziv za dodjelu ugostiteljskih kućica za Doček Nove godine

Temeljem točke 8. stavka 8 i 9. Drugog javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, KLASA: 302-01/22-03/247, URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 9. prosinca 2022. g., zatvara se Drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva.

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u poduzetništvu za 2022. godinu da se prijave na Drugi javni poziv. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2021. (od 1. rujna) i 2022.

 POZIV za iskazivanje interesa za rad

JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje štandova, sajamskih kućica i zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Vukovaru 2022.

JAVNI POZIV - za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu prodaje suvenira i svijeća u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vukovara, od 10. listopada 2022. godine (KLASA: 402-06/22-01/67, URBROJ: 2196-1-02-22-2), Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara objavljuje JAVNI POZIV
za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost