J A V N I P O Z I V

za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do 23. lipnja 2020. g. Zahtjevi s naznakom „Zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora – NE OTVARATI“ se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:


GRAD VUKOVAR,
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU
32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

 

TEKST JAVNOG POZIVA

Obrasci:

Zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac proračuna