POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 112-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-3-21-36
Vukovara, 26. siječnja 2021.

 

 

RANG LISTA

kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu na radno mjesto na određeno vrijeme
Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti

 

Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, na radno mjesto na određeno vrijeme (do povratka odsutne službenice)- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, utvrdilo je rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

 

  1. Suzana Begonja - 18,5 bodova
  2. Željkica Bogojević - 15 bodova
  3. Maja Petrović - 3,5 bodova.

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Josip Paloš