POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA:112-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-3-21-34
Vukovara, 26. siječnja 2021.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na radno mjesto- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne službenice), uz probni rad od dva (2) mjeseca, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i službenoj web stranci Grada Vukovara, objavljuje

 

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

Na pisanom testiranju održanom 26. siječnja 2021. godine, od ukupno 10 bodova, kandidati su ostvarili sljedeći rezultat:

1. Suzana Begonja- 9 bodova.
2. Željkica Bogojević- 7 bodova.
3. Jovana Narančić- 6,5 bodova.
4. Maja Petrović- 3,5 bodova.

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona, kandidati koji su ostvarili više od 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu oglasa 26. siječnja 2021., s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, ured broj 21 (II. kat).

Slijedom gore navedenog razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Suzana Begonja
2. Željkica Bogojević
3. Jovana Narančić

Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr).

 

Predsjednik povjerenstva
Josip Paloš