Grad Vukovar u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao i prijašnjih godina raspisao je natječaj za posao u Javnim radovima – Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara. Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i otvoren od 15. do 23. srpnja 2020. godine.

Program Javnog rada trajati će 6 mjeseci.