Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu

 

KLASA: 112-01/20-01/6

URBROJ: 2196/01-4-20-11

Vukovar, 27. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Vukovar dana 14. svibnja 2020.g. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:

  1. Goran Guskić, Matije Gupca 16, Vinkovci.

II.

Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju upućena je pisana obavijest.

III.

Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u srijedu 03. lipnja 2020. godine, s početkom u 08,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje 60 minuta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara.

IV.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10,00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje, a odmah potom će se, s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi gradske uprave.

V.

Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

                                                                                 

                                                                                                          Predsjednica povjerenstva

                                                                                                          Vlasta Šibalić, univ.spec.oec.