Pred nama je dvadeseti po redu Festival znanosti u Republici Hrvatskoj koji će se održati od 24. do 29. travnja 2023. godine.
Tema ovogodišnjeg Festivala je PRIRODA I DRUŠTVO koju je moguće interpretirati na različite načine jer omogućuje kreiranje raznolikog, zanimljivog i zabavnog programa. Cilj je približiti i promovirati znan-stvene teme te uspostaviti dijalog između znanosti i javnosti kako bi se ukazalo na važnost i sveprisut-nost znanosti.
I ove godine Festival znanosti održat će se u Gradu Vukovaru. Organizatori Festivala znanosti 2023. Vukovar su: Gimnazija Vukovar, Muzej vučedolske kulture, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru i Gradski muzej Vukovar na čijim lokacijama će se i provoditi aktivnosti prema sljedećem rasporedu:

24.4.2023. – GIMNAZIJA VUKOVAR u 12.30
26.4.2023. – GRADSKI MUZEJ VUKOVAR u 10.00
26.4.2023. – MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE u 10.00
24.4., 26.4. i 28.4.2023.- VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA

Na poveznici možete pronaći cjelokupan program Festivala znanosti u Vukovaru:
https://www.festivalznanosti.hr/2023/vukovar/

Veselimo se vašem sudjelovanju!

Organizacijski odbor Festivala znanosti 2023. - Vukovar