spred Osnovne Škole Antuna Bauera održan je mirni prosvjed u organizaciji građanske inicijative „ZA VUKOVARSKU OBILAZNICU“ kojoj je podršku dao gradonačelnik Ivan Penava.
 
Izgradnja obilaznice bila je predviđena Programom obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture koji je svojim potpisom potvrdilo 5 ministarstava, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda i Grad Vukovar, a koji je obećan još 2016. godine, no Vukovar ni dan danas nije dobio obilaznicu.
 
Gradonačelnik Penava ovom je prilikom rekao kako se Vukovar nalazi na državnoj cesti D2 dugoj 350 kilometara koja se proteže od Republike Slovenije do Republike Srbije i jedini je grad koji nema obilaznicu. „Čini se kako činjenica da dnevno Vukovarom prođe 11 000 teretnih i drugih vozila i to uz četiri osnovne škole, dva dječja vrtića, nebrojeno obiteljskih kuća, uništavajući tako imovinu te predstavljajući veliku opasnost za djecu i građane, nije dovoljna za izgradnju obilaznice“, naglasio je Penava.
 
Iz Vukovara je nadležnim institucijama postavljeno pitanje koliko dugo će se još kuće Vukovaraca, od kojih se neke nalaze na samo 2 metra udaljenosti od ceste, tresti da bi se izgradila vukovarska obilaznica o kojoj programe, projekte i obećanja Vlade RH slušamo još od davne 2004. godine?