Sukladno točki 9. stavak 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2022. godini (KLASA: 320-10/22-01/1, URBROJ: 2196-1-02-22-5 od 27. svibnja 2022. godine), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2022. godini, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o dodjeli bespovratne potpore u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2022. godini.

ODLUKA