Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava nazočio je konferenciji pod nazivom „Zanati – prošlost, sadašnjost, budućnost" koju je organizirao Grad Mostar koji je kao spomenik UNESCO-ve svjetske baštine i član Organizacije gradova sa svjetskom baštinom prepoznao potrebu očuvanja tradicionalnih zanimanja i obrta. Tema konferencije bilo je sagledavanje stanja na polju očuvanja i valorizacije tradicionalnih zanata kao dijela nematerijalnog svjetskog kulturnog naslijeđa.
Konferencija je imala međunarodni karakter te je trebala biti svojevrstan pregled dobrih praksi iz Bosne i Hercegovine, zemalja susjedstva i zemalja članica OWHC-a (južna Europa i Mediteran).
Gradonačelnik Mostara Ljube Bešlića istaknuo je kako je svrha ovoga projekta promocija tradicionalnog zanatstva Grada Mostara, ali i zanata svih drugih gradova sa svjetskim nasljeđem. Globalizacijske tekovine utjecale su na izumiranje tradicije u svakoj formi, a Grad Mostar prepoznao je potrebu za očuvanjem tradicionalnih zanimanja i obrta kao iznimno važnih za očuvanje specifičnosti i posebnosti jednog podneblja za budućnost te apelirao na žurnost djelovanja u tom pravcu.
Šef Ureda UNESCO-a BiH Siniša Šešum upozorio je kako je stanje vezano za zanate vrlo loše jer se za njihovo održanje ne posvećuje dovoljno pažnje te se prostori njihova nastajanja kontaminiraju produktima koji ni sadržajno ni porijeklom ne pripadaju tim lokalitetima. Važna stavka u očuvanju starih zanata je ohrabrivanje nosioca zanata da ih i nadalje njeguju, ali i utjecati na obrazovni sustav kako bi se mlađe naraštaje podučilo starim zanatima. Tek u tome slučaju možemo govoriti o očuvanju i budućnosti zanata.
Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović zaključila je kako se zanati danas svode na obiteljsku tradiciju ili hobi, ali proizvodi koji su produkt starih zanata su itekako vrijedni ne samo za očuvanje kulture i kulturne baštine naroda koji to njeguje, nego i za turizam te im se u svakome slučaju mora pružiti više pažnje i podrške.