Na temelju provedenog postupka bodovanja, a sukladno kriterijima objavljenima u Javnom pozivu Grada Vukovara za prijavu djece na besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara u Lječilištu Veli Lošinj, objavljujemo rezultate.

NAPOMENA
Djeca pod rednim brojem od 1 do 47 (obojeno žuto) ljetuju u Lječilištu Veli Lošinj, a djeca pod rednim brojem od 48 i dalje bit će zamjena u slučaju da netko odustane.
Učenici koji su ostvarili isti broj bodova, prednost imaju oni s većim prosjekom ocjena.

OBAVIJEST RODITELJIMA
S obzirom na epidemiološku situaciju COVID-19 u gradu Vukovaru, neće biti roditeljskih sastanaka vezano uz odlazak djece na dječja ljetovanja u organizaciji Grada Vukovara.
Mole se roditelji/skrbnici djece koja odlaze na ljetovanja u Lječilište Veli Lošinj da osiguraju djeci medicinske maske ili maske za lice.

Prva grupa djece koja ljetuju u Lječilištu Veli Lošinj odlazi 10. srpnja 2021. (petak na subotu) u 00:15 sati s parkirališta hotela Dunav sa stajanjem u Borovu naselju ispred Radničkog doma, a povratak je 17. srpnja 2021. u poslijepodnevnim satima.
Druga grupa djece koja ljetuju u Lječilištu Veli Lošinj odlazi 17. srpnja 2021. (petak na subotu) u 00:15 sati s parkirališta hotela Dunav sa stajanjem u Borovu naselju ispred Radničkog doma, a povratak je 24. srpnja 2021. u poslijepodnevnim satima.

Za sve eventualne nejasnoće možete se javiti na tel. 032/456-542.