Nakon pregleda prijava pristiglih na natječaj za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro izrađen je popis prijavitelja koji zadovoljavaju propisane uvjete i prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane uvjete natječaja.
Popisi su dostupni u nastavku.


Dokumentacija:

Popis prijava koje ne zadovoljavaju propisane uvjete natjecaja.

Popis prijava koje zadovoljavaju propisane uvjete natjecaja.