Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara

Na temelju članka 8., stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada“ Vukovara br. 12/19.), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018 i 98/19) Povjerenstvo objavljuje:

LISTU ODABRANIH KORISNIKA
stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru
temeljem Dodatka II. Sporazuma

 

Redni broj

Ime i prezime

Broj članova obitelji

 

I.grupa zanimanja u tijelima državne uprave iz područja sigurnosti građana i imovine – oružane snage i policija

 

1.

Jurica Čorak, Hrvatska vojska

2

2.

Jelena Šljokić, MUP

1

3.

Domagoj Pole, MUP

1

4.

Marija Vida, MUP

3

5.

Dražen Malančuk, Hrvatska vojska

3

6.

Mario Bogović, Hrvatska vojska

2

7.

Robert Zaboš, Hrvatska vojska

1

 

 

II. grupa, zdravstvena zanimanja

 

8.

Luka Kolar, doktor medicine

2

9.

Dinko Šubarić, stručni prvostupnik fizioterapije

1

10.

Sonja Živanović, medicinska sestra

3

11.

Sanja Vugrek, medicinska sestra

4

 

 

III. grupa zanimanja –ostala zanimanja

 

12.

Tijana Pavliček, dr.sc- doktor znanosti

1

13.

Ivan Stapić, inženjer informacijskih tehnologija

2

14.

Zoran Cindori, magistar inženjer računarstva

1

U Vukovaru, 4. prosinca 2020. godine

Predsjednica Povjerenstva
Ivana Mujkić, univ.spec.oec