Grad Vukovar je u suradnji s dizajnerskom tvrtkom Kazinoti i Komenda pokrenuo inicijativu izrade idejnog rješenje za izgradnju „Putokaza gradova prijatelja“. Želja je bila „Putokaz gradova prijatelja“ postaviti na uočljivu i dominantnu lokaciju gdje će se on kao prostorni element razlikovati od klasičnih prometnih znakova. Po dovršetku je „Putokaz gradova prijatelja“ postavljen u središte novoizgrađenog kružnog toka na raskrižju ulica Županijske, Ivana Gundulića i Dunavski prilaz.

„Ova ideja Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika proizašla je iz činjenice kako postoji neraskidiva veza Grada Vukovara sa svim dijelovima Lijepe naše, ali i susjednih zemalja koja se, između ostaloga, očituje i brojnim potpisanim Poveljama i Sporazumima o prijateljstvu i suradnji. Grad Vukovar je s čak dvadeset Gradova i Općina sklopio trajna prijateljstva koja su utemeljena na suradnji u područjima kulture, obrazovanja, sporta i gospodarstva. Sam sam imao čast potpisati čak 11 Povelja o prijateljstvu i suradnji. Svrha ovakvih suradnji je unaprjeđenje kvalitete života naših sugrađana,“ rekao je gradonačelnik Ivan Penava ističući kako je prva Povelja o prijateljstvu i suradnji potpisana s Gradom Dubrovnikom još 1993. godine, u teškim vremenima progonstva Vukovarki i Vukovaraca, a potpisao ju je povjerenik Vlade RH za Vukovar Marin Vidić-Bili.
„Brojni prijatelji Grada heroja pokazatelj su kako je Vukovar grad hrvatskoga zajedništva, a mnogi su Vukovarci ostvarili duboke veze u našim prijateljskim Gradovima i Općinama koji su ih prihvatili u najtežim trenucima gubitaka i progonstva. Većina je tih Općina i Gradova dala svoj obol u Domovinskome ratu i to je još jedna čvrsta poveznica na kojoj izrastaju suradnje na korist svih građana, ali i očuvanja vrijednosti na kojima je izgrađena Republika Hrvatske,“ objasnio je gradonačelnik Penava.
Upravo je ta ljubav prema Domovini ono na čemu Vukovar ponajviše gradi svoja prijateljstva. Iz toga je razloga Grad Vukovar postavio putokaz koji pokazuje smjer prema svakoj Općini i Gradu prijatelju. Putokaz je srcolike konstrukcije „ruže vjetrova“ te naglašava smjerove gradova prijatelja kao simbol ljubavi i prijateljstva. Uzevši u obzir lokaciju, namjenu i trenutni broj Općina i Gradova prijatelja, želja je bila da novi putokaz bude modularnog karaktera, tj. da je moguće povremeno dodavati i mijenjati gradove. Iz toga su razloga predviđeni otvori na stupu u raznim smjerovima unutar kojih je moguće ubaciti novu oznaku, a ujedno postaju vizualni element. Perforirani stup je izveden od čelika te je pocinčan kako bi ga zaštitili od svih vanjskih utjecaja, njegova ukupne visina sa dekorativnim elementom na vrhu stupa je 7,90 m a na stupu je postavljeno 20 natpisnih ploča sa imenima gradova prijatelja koje su dimenzije 132 x 17,8 cm.
Crvena boja korespondira sa simbolom ljubavi - srcem te je po svome karakteru vizualno dovoljno atraktivna i privlači pažnju prolaznika, ali jednako tako stvara i jasnu razliku između putokaza gradova prijatelja i prometnih znakova.
Putokaz gradova prijatelja izradila je tvrtka PRO-TEAM d.o.o., a financiram je sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 125.000,00 tisuća kuna sa PDV-om.