Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar i Gradski muzej Vukovar organizirali su u srijedu 29. svibnja 2013. godine u 19 sati u Mramornoj dvorani Dvorca Eltz koncert komorne glazbe Trija Osor u izvedbi Renate Penezić, flauta; Petra Kovačića, violoncello i Zarije Alajbeg Galuf, klavir s programom:

J.NEPOMUK HUMMEL (1732.-1809.)

Trio za flautu, violoncello i klavir

op. 78

Introdukcija

Tema - Quasi Allegretto

Adagio assai

Finale - Vivace assai

RUDOLF MATZ

(1901.-1988.)

Balada

Andante sostenuto

ASTOR PIAZZOLA

(1921.-1992.)

Fuga y Misterio

Allegro

Lento

Tempo primo

CARL MARIA VON WEBER

(1786.-1826.)

Trio u g-molu Op.63 za flautu,

violoncello i klavir

-Allegro moderato

Scherzo - Allegro vivace

Schafers klage -Andante espressivo

Finale - Allegro

Učenici o.š. Dragutina Tadijanovića s nastavnicom glazbene kulture prisustvovali su koncertu.

{gallery}2013/05/31/07{/gallery}