Djeca iz područnog objekta ''Leptirić'', skupina Maslačak ove pedagoške godine otkrivaju sve važnosti života uz rijeku. Cilj projekta je obogatiti dječju spoznaju o blagodatima odrastanja i življenja uz rijeku. Cijeli projekt je dio eko rada te predstavlja korak u dobivanju statusa ekovrtića.
Do sada je provedeno niz aktivnosti, a kao i u svakom projektu: neke aktivnosti su bile planirani dio projekta, a neke ideje su se javile tijekom same realizacije.

O važnosti i kvaliteti ovoga projekta govori i činjenica da je projekt dobio i internacionalnu dimenziju. Projekt smo podigli na eTwinning (europska platforma za djelatnike odgojno-obrazovnog sustava za međusobno surađivanje, komuniciranje, razvijanje projekta, razmjenu ideja, iskustva i sl.) te smo uspostavili suradnju s vrtićima u Španjolskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj te vrtićima iz Zagreba i Osijeka. Vrtići u spomenutim državama također provode ovaj projekt (koji je potekao upravo iz PO Leptirić) s ciljem međusobnog povezivanja, razmjene iskustva i otkrivanja novih spoznaja.
Naglasak cijelog projekta je na otkrivanju riječnog života i traganju za odgovorima na pitanja: koje su blagodati života uz rijeku, koje ribe se nalaze u Dunavu, koliko je naša rijeka čista, na koje sve načine čovjek zagađuje rijeku, kako se to odražava na život riba u njoj, kako se sve to odražava na nas koji tu ribu konzumiramo, kako se riba peca, što nam je sve potrebno za pecanje... Tko bi nam bolje mogao pripomoći u davanju odgovora na ta pitanja i naučiti nas vještini pecanja od pravih ribiča? Uspostavili smo suradnju sa Športsko ribolovnom udrugom Borovo naselje '91. Predsjednik spomenute udruge, Željko Pištelek (također i član eko odbora dječjeg vrtića Vukovar I) je kroz nekoliko posjeta vrtiću pokušao dati odgovore na spomenuta pitanja i proširiti dječje spoznaje.

Ovime ne završavamo suradnju već je samo nastavljamo i podižemo na višu razinu, a riječ je o zajedničkom druženju s roditeljima i djecom uz Dunav u aktivnosti pecanja i pripremi autohtonih ribljih jela.

Kroz ove aktivnosti, ali i cijeli projekt nastojimo: poticati djecu na razvijanje svijesti o okolišu, proširiti znanja o ribolovu, osvijestiti značaj ribe u zdravoj hrani, osvijestiti pravilnu eksploataciju riječnih dobara, stvoriti naviku odlaska na Dunav, proširiti dječja znanja o vrstama i nazivima riba, kuhati i isprobati autohtona riblja jela, osvijestiti važnost očuvanja ekosustava, obogatiti dječji rječnik, potaknuti djecu na odgovornost i uključiti lokalnu zajednicu. Kroz ovakav način projektnog učenja potičemo dječju znatiželju, uvažavamo njihovu samoinicijativu i ideje, razvijamo aktivno slušanje, suradničko učenje i komplementarne odnose te stvaramo prostor za slobodno, kreativno izražavanje.

Ovom prilikom želimo zahvaliti Športsko ribolovnoj udruzi Borovo naselje '91 i njezinom predsjedniku Željku Pišteleku na dosadašnjoj, kvalitetnoj suradnji, a vjerujemo kako će se ona nastaviti sa još inovativnijim idejama i aktivnostima.