{gallery}2015/12/17/01{/gallery} Gradonačelnik Ivan Penava, zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček i direktor gradske tvrtke Komunalac d.o.o. Igor Štrangarević uručili su ključeve pet novih električnih triciklova djelatnicima gradske čistoće.

Kako su dosadašnji komunalni triciklovi dotrajali te su tako predstavljali prijetnju sigurnosti za djelatnike, a samim time i smanjenu učinkovitost pri obavljanju svakodnevnih poslova čišćenja javnih površina, tvrtka Komunalac d.o.o. prepoznala je mogućnost nabavke novih električnih triciklova putem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nakon provedenog postupka javne nabave, isporučeno je pet novih električnih triciklova ukupne vrijednosti 158.125,00 kn + PDV od čega je 80% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„U okviru modernizacije voznog parka i unapređenja poslovanja, tvrtka Komunalac d.o.o. nabavila je komunalne triciklove na električni pogon koji smanjuju onečišćenje okoliša i samim time su ekološkog karaktera te smo upravo zbog toga ostvarili potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ", objasnio je direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Igor Štrangarević dodavši kako je osim ekološkog karaktera bitno i unapređenje kvalitete življenja gdje će djelatnicima tvrtke Komunalac biti omogućen učinkovitiji i olakšan rad na održavanju 75.000 kvadrata javnih površina, nogostupa, parkova, trgova i parkirališta na području grada Vukovara.

Gradonačelnik Penava je istaknuo kako je Vukovar jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji je uveo u uporabu električne komunalne triciklove te kako je jedna ovakva investicija pokazatelj koliko Grad Vukovar zajedno s tvrtkom Komunalac d.o.o. radi na unapređenju tehnoloških pristupa, a sve u interesu uređenijeg i ljepšeg gradskog okoliša.

„Apeliram na ekološku svijest građana te ih pozivam na vođenje računa o izgledu i čistoći kako bi grad svakog dana bivao sve ljepši", napomenuo je Penava.