{gallery}2015/09/16/03{/gallery} Nakon podjele spremnika za otpad individualnim domaćinstvima u prigradskim naseljima Lipovača i Sotin, gradskim četvrtima Mitnica i Sajmište te djelu centra Grada, projekt podjele spremnika za otpad nastavlja se dalje u gradskoj četvrti Lužac te preostalom dijelu centra Grada!


Primarna selekcija otpada, odnosno izdvajanje korisnih komponenti otpada te uspostava održivog sustava gospodarenja otpadom, odredbe su nove zakonske regulative o otpadu usklađene s direktivama Europske Unije koju su svi gradovi i općine u Hrvatskoj dužni provoditi. Sukladno tome, Grad Vukovar i tvrtka Komunalac započeli su projekt primarne selekcije otpada u Gradu Vukovaru pod nazivom „Odvajam, čuvam i štedim!" koji najprije podrazumijeva popis domaćinstava kako bi znali koju veličinu spremnika za otpad dodijeliti kojem kućanstvu, a koji će za građane Grada Vukovara biti besplatni!


Također, projekt uključuje informiranje i educiranje javnosti radi podizanja svijesti građana o otpadu kao korisnoj i iskoristivoj sirovini te nužnosti promjene komunalnih navika građana koje propisuje nova zakonska regulativa o otpadu gdje su upravo građani važan „partner" u uspostavi održivog sustava upravljanja otpadom kakav želimo u Gradu Vukovaru.
Kako bi znali koju veličinu spremnika za otpad dodijeliti kojem kućanstvu, Grad Vukovar i tvrtka Komunalac će od utorka, 22. rujna 2015. godine, putem inkasatora vršiti popis domaćinstava koji će odmah nakon evidentiranja na svoje kućne adrese dobiti svoje spremnike za otpad (zelene kante za miješani otpad i plave vrećice za odvajanje papira). Evidentiranje domaćinstava vršit će se prema sljedećem rasporedu od 9.00 sati.


Neposredno prije podjele spremnika za otpad bit će održana javna tribina za građane na temu gospodarenja otpadom u gradu Vukovaru, pri čemu će se javna tribina za građane Županijske ulice, ulica Ivana Gundulića, Priljevo, I.G.Kovačića, K.A.Stepinca, Bolničke, A. Hebranga, Trg žrtava fašizma, J.Benešića, Mirogojska, M.Držića, J.Rukavine, Ribarska, LJ. Gaja, Samostanska, N. Andrića, Dr. Franje Tuđmana, N.Tesle, J.J.Strossmayera, L.Ružičke, 204. vukovarske brigade i K. Tvrtka održati 28. rujan 2015. (ponedjeljak) u dvorani u Ružičkinoj kući u 1700 sati, a za građane gradske četvrti Lužac (ulice: Ivana pl. Zajca, Kanalska ulica, Katarine Zrinske, Stara Vuka, Težački put, Karlovačka, Njivice, Oranice, Matice Hrvatske, A.B.Šimića, Lj.Posavskog, Hrastik, Vrbik, A.Kovačića) javna tribina održat će se 29. rujna 2015. godine (utorak) u prostorijama Grada Vukovara na Lužcu, Ulica Matice hrvatske br. 53. u 17.00 sati.


Neposredno prije prije podjele spremnika građani će na kućne adrese dobiti i upute o postupanju otpadom kako bi detaljnije znali rasporede odvoza otpada te način odlaganja otpada.
Podjela spremnika za otpad započet će 29. rujna 2015. godine od 15:00 sati prema sljedećem rasporedu.


Grad Vukovar i tvrtka Komunalac mole građane ulica uključenih u popis prema rasporedu ulica danom u nastavku da u predviđeno vrijeme evidentiranja kućanstava te podjele kanti budu kod kuće kako bi mogli preuzeti svoje spremnike za otpad. Građani koji u previđenom terminu popisa ne budu kod kuće neka se jave u tvrtku Komunalac d.o.o. osobno ili na broj telefona 637-265.


Odmah nakon podjele spremnika u naznačenim ulicama isti postupak podjele kanti i informiranja građana nastavit će se u Borovu naselju i Trpinjskoj cesti. Stoga Grad Vukovar i tvrtka Komunalac mole građane za suradnju na ovom projektu čija će uspješna realizacija doprinijeti ljepšem i čišćem Vukovaru za dobrobit svih građana, ali i generacija koje dolaze!