Dana 07.08.2013. pristupit će se izvođenju kućnih kanalizacijskih priključaka u ulici Vrbik br. 27 i u Kanalskoj ulici br. 9 u Vukovaru.

Izvode se priključci DN 160 mm.

Predviđeno trajanje radova 2 dana.

Izvođač radova Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar