Prije početka izvođenja radova na uređenju centra grada Vukovara, pristupilo se izvođenju radova priključenja na sustav javne odvodnje građevina u zoni obuhvata uređenja (ulice J.J. Strossmayera i dr. Franje Tuđmana), a koje do sada nisu bile priključene na sustav javne odvodnje

Završetak radova izvođenja kanalizacijskih priključaka u ul. J.J.Strossmayera i dr. Franje Tuđmana, predviđen je do 15 srpnja 2013. God.