Razvojna agencija Vukovar d.o.o. izradila je za Udrugu "Društvo Naša djeca" , Vukovar, koja je ujedno i nositelj, projekt pod nazivom "Dječje čuvaonice za aktivnije roditelje na tržištu rada"

Partneri na ovom projektu su Grad Vukovar i HZZ PU Vukovar.
Trajanje projekta je 14 mjeseci , vrijednost projekta 865.640,25 kn, dok su zatražena bespovratna sredstva 849.881,77 kn.

Svrha ovog projekta je stvoriti preduvjete roditeljima koji imaju djecu u dobi od 3-11 godina za aktivnijim traženjem posla, doškolovanje i stjecanje kompetencija koje su tražene na tržištu rada, zatim povećati zapošljivost, socijalnu uključenost, motivaciju, te uskladiti poslovni i obiteljski život roditeljima (koji imaju prebivalište na području grada Vukovara).

Glavna aktivnost na projektu provođenje je dnevnih i poludnevnih boravaka (dječjih igraonica) u prostorijama Udruge "Društvo Naša djeca", Vukovar, te izvannastavnih aktivnosti u OŠ-ama, kao i edukacije nezaposlenih osoba.

Projektom je na provedbi predviđeno zapošljavanje 11 osoba kroz 12 mjeseci, a nakon završetaka projekta Grad Vukovar jamčiti će financijsku i institucijsku održivost kroz minimalno 3 godine.