Temeljem Uputa za prijavitelje prioritetnog područja – Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje usluga društvenih i razvojnih usluga (KLASA:550-01/16-01/13, URBROJ:2196/01-02-16-4 od 28. rujna 2016. godine), u vremenskom periodu od 22.11. do 07.12.2016. izvršen je postupak administrativne provjere temeljem prigovora na predmetne odluke Povjerenstva za provedbu Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar u 2017. godini (u daljnjem tekstu Poziv).

Razmatrani su pristigli prigovori udruga zaprimljeni po odluci Povjerenstva za provedbu Poziva.

Ukupno pristiglih prigovora udruga na odluku Povjerenstva za provedbu Poziva bilo je 9.
Broj uvaženih prigovora udruga – 6.
Broja prigovora udruga koji nisu uvaženi – 3.
Broj udruga koje nisu poslale prigovor – 4.

Lista svih udruga i rezultati ponovno provedenog postupka administrativne provjere: – Društvene djelatnosti 2017.

Gore navedeni projekti koji ispunjavaju uvjete upućeni su Povjerenstvu za procjenu prijava i prijedlog Nacrta programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2017. godinu.