KLASA:402-03/18-01/12

URBROJ:2196/01-02-20-35

U Vukovaru, 05. veljače 2020.         

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim financijskim sredstvima

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje EU projekata udruga u 2019. godini, objavljenog 01. veljače 2019. godine (KLASA:402-07/18-01/12, URBROJ:2196/01-02-19-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Ukupno planirana vrijednost Poziva bila je 60.000,00 kuna, raspoređena u području:

  • Razdjel R170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01., Aktivnost R.170.04.01.02. (Udruge-Osnaživanje civilnog društva – Sufinanciranje EU projekata udruga grada Vukovara)

Grad Vukovar temeljem gore raspisanog Poziva u 2019. godini isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA UGOVORENE EU PROJEKTE

 

Red.

Broj

UDRUGE

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

IZNOS U KN

1.       

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Pokretne slike umjetnosti i kulture

11.000,00

2.       

Udruga žena Vukovar

Zaželi za Vukovar

15.000,00

3.       

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence

10.000,00

4.       

Mirovna grupa mladih Dunav

Razmjena umjetnosti

11.000,00

5.       

Humanitarna udruga Duga Vukovar

Kap dobrote

13.000,00

 

UKUPNO IZVRŠENO:

60.000,00

 

PREDVIĐENO:

60.000,00

 

Povjerenstvo za sufinanciranje EU projekata udruga u 2019. godini