{gallery}2014/10/14/01{/gallery}Cilj aktivnosti bio je informirati studente o mogućnostima studiranja, usavršavanja i volontiranja u inozemstvo putem programa Erasmus+.

Putujuća informiraonica održala se 13.10.2014. godine u holu Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Studentima Veleučilišta Lavoslava Ružička (njih 30-ak) su podijeljeni letci, blokići i kemijske.