Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići privodi još jedan hvalevrijedan projekt kraju, skupa s partnerskom organizacijom Udrugom „Zlatni dani“ iz Štitara. Projekt je započeo 23. ožujka 2023., a završava se 21. rujna 2023.
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 60.798,48 EUR, 85% tog iznosa financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% osigurano putem potpore Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kroz projekt osigurana je nova tehnologija koja omogućava komunikaciju djece i njihovih roditelja s terapeutima čak i kada su konvencionalni kanali komunikacije otežani. Interaktivna ploča, tableti, asistivna tehnologija i nova softverska rješenja postali su ključni alati koji su obogatili terapijski pristup i omogućili djeci da uče i razvijaju se na način koji im je zanimljiv i poticajan.

Pored toga djeci je pružena sveobuhvatna psihološka podrška, prilagođena njihovim potrebama te su dobili dragocjenu pomoć u učenju koja je osnažila njihov akademski napredak. Svakodnevna podrška omogućila im je osjećaj sigurnosti i razumijevanja, stvarajući poticajno okruženje za njihov emocionalni i kognitivni razvoj. Nova softverska rješenja za potpomognutu komunikaciju olakšala su istu s neverbalnom djecom. Također su ojačani i kapaciteti stručnog kadra kroz različite edukacije, uključujući područja dijagnostike, asistivne tehnologije, terapijskog hranjenja te integracije primitivnih refleksa. Za provođenje istog osigurani su i najnoviji dijagnostički testovi poput testa za dijagnostiku autizma, pred vještine čitanja i pisanja, test inteligencije, za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti i dr., kako bismo pružili sveobuhvatan uvid u ponašajne karakteristike djece te im osigurali brzu procjenu i ciljanu podršku, rano uključivanje u rehabilitacijske programe te ostvarivanje različitih socijalnih prava.
Ovaj inovativni korak osigurat će roditeljima i skrbnicima brži pristup dijagnostici, eliminirajući potrebu za putovanjem u Zagreb i izbjegavajući duge liste čekanja. Naš cilj je osigurati da svako dijete koje treba procjenu i podršku to dobije na vrijeme, bez nepotrebne odgode!

Jedan od važnih aspekata projekta bila je i organizacija online radionica za roditelje i predstavnike organizacija civilnog društva. Kroz ove radionice, pružili smo podršku roditeljima u njihovom svakodnevnom radu s djecom te dijelili informacije s drugim organizacijama civilnog društva kako bi zajednički unaprijedili svoja znanja u području rada s djecom te upotrebu asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju.

Kao i vijek opremili smo i našu partnersku organizaciju didaktikom za rad, namještajem te interaktivnom pločom i tabletima i na taj način potaknuli razvoj ruralnog područja (Štitar).

Ovaj projekt demonstracija je snage suradnje između različitih institucija i organizacija u postizanju pozitivne društvene promjene. Zahvaljujemo se svima koji su podržali ovaj projekt i pridružili nam se na ovom važnom putovanju.


Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići i ne održava nužno stajalište Europskog socijalnog fonda ili Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.