INSTAGRAM – društvena mreža o kojoj se danima može pričati. Bilježi sve veći broj pratitelja i korisnika, ponajviše mladih koji su naša ciljana skupina. Nudi pregršt mogućnosti za promociju, vidljivost, informiranje, učenje, praćenje, zabavu, igru i povezivanje.

Za učenje osnova o Instagramu održali smo višednevnu edukaciju u okviru koje smo osigurali stručnog suradnika iz tog područja.

U radni ambijent Info centra za mlade Vukovar ugostili smo krasnu Enu Valentinu Đerek iz BambooLab-a.

Na edukaciji smo informirani i educirani o brojnim digitalnim alatima koji nam mogu pomoći za unaprijeđenje informiranosti koje pružaju vukovarski i osiječki Info centar za mlade (dugoročni programi PRONI Centra).

Pod tim mislimo kako koristiti dostupne aplikacije i alate za snimanje videa, reelsa, objava, story-ja, a ujedno da prenose jasnu poruku/pozive i informacije našoj ciljanoj skupini za aktivnosti koje provodimo.

Na edukaciji su sudjelovali djelatnici i volonteri PRONI Centra koji su osnažili svoje kapacitete za kvalitetniji i učinkovitiji doseg mladih i bolje plasiranje informacija putem društvenih mreža.

Edukacija Jačanje kapaciteta djelatnika i volontera PRONI Centra u području informiranja i savjetovanja mladih te primjene novih tehnologija i digitalnih alata dio je projekta U informiranju je snaga, sufinanciran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.