Dana 29. lipnja 2019. godine održano je prvo informiranje projekta EKO START iz poziva „Lokalne inicijative za zapošljavanje-faza III UP.01.3.1.01. koji provode Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar.
Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Info dan projekta „Eko start" održan je s ciljem promoviranja projekta i informiranja građana o 2 programa osposobljavanja koja se provode kroz ovaj projekt – Program osposobljavanja za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja te Program osposobljavanja za poslove ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja, uvjetima koje polaznici moraju zadovoljiti kako bi mogli upisati jedan od ta dva programa, sadržaju navedenih programa, kompetencijama koje dobivaju te mogućnostima koje im se pružaju nakon završenog osposobljavanja.

Osim usmenog informiranja, građanima smo podijelili letke i brošure projekta „Eko start", kako bi se mogli dodatno informirati.

Dijeljenjem promo materijala i lijepljenjem plakata na više lokacija nastojimo doprinijeti što boljoj informiranosti šire javnosti o projektu „Eko start" te mogućnostima koje pruža.