Projektom „U čem' je problem?" bilo je obuhvaćeno 458 mladih osoba u Sisačko - moslavačkoj, Vukovarsko - srijemskoj i Osječko - baranjskoj županiji.

Kao tri najvažnija problema mladi su izdvojili:
1. nezaposlenost mladih
2. iseljavanje mladih u inozemstvo
3. nedovoljna briga društva i države za mlade

Zanimljivo je da je, unatoč nepovoljnom položaju mladih u navedenim županijama, gotovo 44% mladih izjavilo da žele živjeti u naselju u kojem trenutno žive. To ide u prilog činjenici da gotovo polovina mladih ljudi želi ostati u Hrvatskoj i smatra da mogu u velikoj mjeri utjecati na promjene u društvu. Prema mišljenju mladih, pod hitno se morati poraditi na mogućnostima zaposlenja mladih, kvalitetnom formalnom obrazovanju i sigurnosti, jer su upravo te tri stavke istaknuli kao najvažnije prioritete za povećanje kvalitete života mladih. Rješenje problema mladi vide u jačanju poticaja za zapošljavanje mladih nakon školovanja, kvalitetnom obrazovanju koje će biti usklađeno s potrebama na tržištu rada te pružanju dodatne pomoći pri traženju posla.

Pozivamo vas da pročitate ostale zanimljivosti i rezultate projekta „U čem' je problem?" u dokumentu „Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u Sisačko – moslavačkoj, Vukovarsko – srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji". Svoj primjerak Analize možete potražiti u uredima Hrvatskog zavoda zapošljavanje i Info centrima za mlade u Sisku, Vukovaru i Osijeku.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Sisak podršku u provedbi projekta pružili su partneri: PRONI centar za socijalno podučavanje (uredi Sisak, Vukovar i Osijek), Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Područni ured Vukovar, Vukovarsko - srijemska i Sisačko - moslavačka županija te Agencija lokalne demokracije Sisak, kao i suradnik Osječko – baranjska županija. Projekt je financiran kroz program ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, a ciljevi su mu povećati znanja i vještine mladih relevantne za procese razvoja politika za mlade i poticati dijalog između mladih i donositelja odluka.

Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade