Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2019. godine.

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu.

Za više informacija o pozivu posjetite sljedeću poveznicu.