Gdje vi odlažete dotrajale električne i elektroničke uređaje?

Jeste li znali da svi električni i elektronički uređaji koje je potrebno zbrinuti odvojeno od ostalog otpada na sebi imaju WEEE oznaku (Waste of electrical and electronic equipment) i spadaju u opasni otpad koji se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati, odvoziti i zbrinjavati odvojeno od ostalog otpada?

Gimnazija Vukovar pokreće akciju prikupljanja dotrajalih i nepotrebnih EE uređaja kojom će osigurati njihovo pravilno zbrinjavanje i pomoći očuvanju okoliša i zdravlja ljudi te poziva sve nastavnike, učenike, roditelje i prijatelje škole da se pridruže akciji!

Prikupljanje EE otpada, vršit će se u Gimnaziji Vukovar u razdoblju od 1. veljače do 18. ožujka 2023. godine u vremenu od 8:00 do 17:00 sati kada će u povodu obilježavanja Svjetskog dana recikliranja, Tvrtka Metal-Zec, ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša, odvesti i zbrinuti sav prikupljeni EE otpad.

Pravo je vrijeme je da na prvo mjesto stavimo naš planet i našu budućnost!