Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst, 7/19-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21, 15/22), članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 11/18, 7/243/19), Zapisnika sa sastanka Povjerenstva za dodjelu stipendija (KLASA:604-01/23-01/1, URBROJ:2196-1-3-24-623), Gradonačelnik Grada Vukovara donio je dana 03. srpnja 2024. godine Odluku o dodjeli stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacije i drugi izvori) za akademsku godinu 2023./2024.

Osim stipendija iz proračunskih sredstava Grada Vukovara, dodjeljuju se stipendije iz posebno prikupljenih sredstava (donacije i drugi izvori), koja su pristigla nakon objave Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Stipendije se dodjeljuju studentima, druge i viših godina studija, koji su ostvarili stipendiju Grada Vukovara za akademsku godinu 2023./2024.

- Odluka o dodjeli stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacije i drugi izvori)

Obavijest o potpisivanju Dodatka Ugovora o stipendiranju, studentima, koji su ostvarili pravo na dodjelu sponzorske stipendije bit će upućena putem e-maila ili pozivom na njihov broj telefona.