DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27
Vukovar

KLASA: 601-01/19-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-42
Vukovar, 27. svibnja 2019.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE
U PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, a vezano za Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I, u pedagošku godinu 2019./2020. od 13. svibnja 2019. godine, sastalo se Povjerenstvo za upis djece i utvrdilo sljedeće:
U otvorenom natječajnom roku od 13. do 20.5.2019. zaprimljeno je 145 zahtjeva za upis djece u pedagošku godinu 2019./2020.
Nakon razmatranja zahtjeva Povjerenstvo je donijelo
ZAKLJUČAK
Broj zaprimljenih zahtjeva 145 i to:
Centar: 38, PO Leptirić 46, PO Vukovar Novi 19, PO Mitnica 34, PO Sotin 6 i PO Bogdanovci 2.
Broj pozitivno rješenih zahtjeva za upis 117 i to:
Centar: 38, PO Leptirić 31, PO Vukovar Novi 22, PO Mitnica 18, PO Sotin 6 i PO Bogdanovci 2.
Broj negativno riješenih zahtjeva za upis je 28 i to:
Centar 7, PO Leptirić 10, PO Vukovar Novi 6, PO Mitnica 5, PO Sotin 0 i PO Bogdanovci 0.
Zbog velikog broja zahtjeva neki su negativno riješeni jer su skupine pune, a jedno od roditelja je nezaposleno, pa su djeca zbrinuta.

Stručni tim Vrtića pozvao je roditelje djece kojima su zahtjevi za predupis pozitivno riješeni i sa njima će se obaviti inicijalni razgovor u razdoblju od 3. lipnja do 10. lipnja 2019. godine.
Potpisivanje ugovora za usluge predškolskog odgoja vršit će se u razdoblju od 19. do 23.8.2019. u upravi Vrtića.
Pedagoška godina počinje 2. rujna 2019.

POVJERENSTVO
Silvija Genčić, dipl.def.
Olesja Beč, mag.paed.
Barbara Augustinović, mag.logoped.
Popis djece čiji su zahtjevi pozitivno riješeni

CENTRALNI OBJEKT

1. MATIJA ZGOMBIĆ
2. MIHAEL BOŽIĆ
3. DENI PRANJIĆ
4. JELENA GRUJIĆ
5. NIKA BAJAC
6. LUCIJA BULJAN
7. NATALI BARIŠIĆ
8. ANTUN PINTAR
9. EVA VUKELIĆ
10. EMANUEL BELOVIĆ
11. LORENA DROBINA
12. DANIJEL PEJKOVIĆ
13. TONI BANDIĆ
14. LANA KUNAC
15. FILIP MUDRI
16. NIKOLINA GRUJIĆ
17. ANTEA BORAS
18. MILA ELIZABETA MARIĆ
19. LUCIJA ŽIVKOVIĆ
20. KARLO CENTNER VITMAN
21. TINA FORIŠ
22. LEONA LUKINAC
23. BENJAMIN RADOŠ
24. EMANUEL TOMAŠIĆ
25. MARKO BRKIĆ
26. LUKA SELAK
27. JULIJA GLAVAŠ
28. BRUNO ČOLAK
29. MARIN PENDIĆ
30. TENA VORGIĆ
31. INES BARIŠIĆ
32. NIKA POPOVIĆ
33. TOMISLAV GRČANAC
34. HANA LOVREČIĆ
35. RITA ŠALEK
36. KATJA JAKOBOVIĆ
37. MARIJA VOLIĆ

MITNICA

1. EMA ČAČIĆ
2. LOVRO PIVIĆ
3. IVA ŠIJANOVIĆ
4. EMA TOPIĆ
5. ANA KERTIS
6. BORNA RAGUŽ
7. DUNJA ŠARIĆ
8. ANTUN ČENGIĆ
9. DOMAGOJ MARTINKOVIĆ
10. KATJA BARIĆ
11. KORINA BARIĆ
12. PETAR MAKSIMOVIĆ
13. ŠIMUN BOTO
14. ELA ALANDŽAK
15. MATEO HIRJOVATI
16. IVAN UDOVČIĆ
17. LARA BARBARIĆ
18. PATRIK RIMAC

PO LEPTIRIĆ

1. DINO DENČIĆ
2. LUKAS MAUL
3. JOSIPA ZARINKIJEVIĆ
4. LOVRO VUČKOVIĆ
5. KLARA SILAĐEV
6. PETAR BABIJAŠ
7. PETRA DENČIĆ
8. JAKOV HORVAT
9. MARIJA ARAMBAŠIĆ
10. MIA PALOŠ
11. MIHAEL JURČEVIĆ
12. CVITA BARIĆ
13. GABRIELA BUDIMIR
14. NIKICA SENAŠI
15. NIKO KOHANSKI
16. REMI ŽUPAN
17. TENA HEĆIMOVIĆ
18. ŠIMUN HIDEG
19. MIHAEL SMOJVER
20. SARA GRGUREVIĆ
21. LOVRO ROGULJIĆ
22. ANA MARKOVIĆ
23. KREŠIMIR VICKOVIĆ
24. VITO MENĐAN
25. STIPE LAMPERT
26. NORA CVIJAN
27. LUKA LUKETIĆ
28. KATJA PINJUH
29. LEON MALECKI
30. DAVID ŽIGMUNDOVAC
31. KARLO SEKELEZ

VUKOVAR NOVI

1. GABRIEL BURGER
2. ŠIMUN ČOLIĆ
3. MILA ALVADŽIĆ
4. BONO BORIĆ
5. IVAN MAĐAREVIĆ
6. LUKA ŠMITUC
7. SARA BUŠNJA
8. MATEJ MIJATOVIĆ
9. MIA VRDOLJAK
10. NIKA KUĆA
11. MARIJA MAUL
12. KLARA VITOVSKI
13. IVA ŠKVARIĆ
14. IVAN BILIĆ
15. PEĐA ALVADŽIĆ
16. ANTE MASLOV
17. BRUNO ŠIBALIĆ
18. ANTEA HRGOVIĆ DEŽE
19. MATIJA DUJMOVIĆ
20. KIM HEGEDUŠ
21. GABRIEL ĐURIĆ
22. IZAK ANDRIĆ

SOTIN

1. MATEO ČULJAK
2. EVA ŠTROBILIUS
3. LEO VIDAČ OMERAGIĆ
4. MIA VIDRAČ OMERAGIĆ
5. BRUNO PROKOP
6. PETRA PROKOP

BOGDANOVCI

1. ŠIMUN MARIĆ
2. MATIJA PRCE