Med je jedan od najsavršenijih proizvoda prirode u kojemu se nalaze gotovo svi sastojci koji grade ljudski organizam. Primjenom meda u svakodnevnoj prehrani koristimo svom organizmu, opskrbljujemo ga korisnim hranjivim tvarima, jačamo organizam i preveniramo brojne bolesti.

Svakodnevni unos meda posebno je važan kada govorimo o dječjem organizmu. Sadrži šećere, vitamine, minerale i djeluje pozitivno na apetit kod najmanjih. Stručnjaci ističu da je med toliko bitan za dječju prehranu da ih treba navikavati na njega još dok su u majčinoj utrobi.

Korak u podizanju kvalitete dječje prehrane u dječjem vrtiću činimo uspostavljajući suradnju s Udrugom pčelara ''VUKOVAR '91''. Od početka veljače djeca svih odgojnih skupina, svako jutro dobivaju žlicu meda prije samoga doručka.
Ideja ovoga projekta će se provoditi kontinuirano, a preventivni rezultati će biti vidljivi usporedbom broja djece koja su pobolijevala prije početka konzumacije meda i nakon godine dana kontinuirane konzumacije meda.

Ovaj projekt provodi se i kao sklop aktivnosti u postupku dobivanja statusa Ekovrtića. Uvođenje meda u vrtićku svakodnevnicu ima vrlo pozitivan odraz kod djece. Planovi daljnje suradnje su provođenje različitih, razvojno primjerenih aktivnosti u svim objektima od strane spomenute udruge, u suradnji s odgojiteljima i stručnom službom vrtića.