U dječjem vrtiću Vukovar I, PO Mitnica, skupina Zečići - provedene su aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o postojanju prijetnji od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa. Ostvarana je suradnja s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te nas je posjetio pročelnik Zdenko Lovrić. Putem primjerene prezentacije i raznih didaktičkih materijala upoznao je djecu s opasnostima u njihovom okruženju te načinima kako se primjereno nositi s istima.