POVODOM OTVORENJA NOVOG PROSTORA PO MITNICA, KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR DARIVAO JE DJECU GLAZBENIM LINIJAMA.
ZAHVALJUJEMO SE NA DONACIJI GLAZBENIH LINIJA KOJE ĆE NAM UČINITI NAŠ BORAVAK U VRTIĆU VESELIJIM.