U 2016. godini nastavljeni su radovi u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara.
U sklopu ugovora: Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara
Trenutno se izvode radovi na izgradnji sustava javne odvodnje u ulici Vile Velebita i ulici Augusta Cesarca.
U ulicama: Kriva Bara; Kolodvorska; Slobode; Stjepana Filipovića; Budžak; Đergajska; H. V. Hrvatinića; Pakračka izvode se radovi sanacije vodoopskrbne mreže
Uz navedeno očekuje se i završetak radova na izgradnji kanalizacije u Ulici Kneza Domagoja, Ulici Marka Marulića i Voćinskoj ulici

U sklopu ugovora: Izvođenje radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje
Nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Lipovača