Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2023. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-02/22-01/35, URBROJ:2196-1-02-22-3 od 22. studenoga 2022. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 18.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 17.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

 

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 17.

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

4

Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO)

Aktivni u starosti 1

Ispunjava uvjete

5

Društvo multiple skleroze VSŽ

„Koračajte zajedno s nama br.  5“

Ispunjava uvjete

6

Vukovarske iskrice – udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama

I mi koračamo ulicama Grada…

Ispunjava uvjete

7

Udruga za rekreaciju Fit Infinity fitnes

Vježbajmo s osmjehom 2

Ispunjava uvjete

8

Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima – Tko se boji sutra još? - Vukovar

Funiland 2023. – Igraonica za djecu i mlade

Ispunjava uvjete

9

Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara

Aktivni, sretni i uspješni u trećoj dobi

Ispunjava uvjete

10

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

„Podrška žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji te drugim ranjivim skupinama“

Ispunjava uvjete

11

Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar

ZLATNE GODINE – Zdrave, sretne, društveno angažirane i u trećoj dobi

Ispunjava uvjete

12

Podružnica Breza Vukovar

Iskra

Ispunjava uvjete

14

Koalicija za psihotraumu Vukovar

Mentalno zdravlje u zajednici

Ispunjava uvjete

15

Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar

Lakše do cilja 6

Ispunjava uvjete

16

Udruga žena Vukovar

Uključivanjem do bolje integracije

Ispunjava uvjete

17

Udruga tjelesnih invalida grada Vukovara

Briga o mentalnom zdravlju u zajednici

Ispunjava uvjete

18

Lions klub Vukovar

Halo pomoć 2023.

Ispunjava uvjete

19

Udruga „Paloma“ – dnevni boravak za starije osobe, invalide, ribiče i hendikepirane osobe Vukovar

„Besplatne socijalno humanitarne i zdravstvene usluge za invalidne i starije osobe“

Ispunjava uvjete

20

Humanitarna udruga Vukovarska nit dobrote

Klub aktivnih

Ispunjava uvjete

21

Europski dom Vukovar

Mladi ili stari, važno da smo zdravi

Ispunjava uvjete

 

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja - 1:

  13    

Udruga osoba oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca

„Gledaj ovo“ – vijesti i informacije prilagođene gluhim i nagluhim osobama II.

Prijedlog se ne provodi u gradu Vukovaru

 

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.