Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu, imenovani Odlukom Izvršnog odbora ZSUGV (URBROJ: 219/22 od 06. listopada 2022. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih sportskih klubova/udruga na ovaj Poziv bilo je 46.
Broj sportskih klubova/udruga koji su zadovoljili propisane opće uvjete Poziva – 46.
Broj sportskih klubova/udruga koji nisu zadovoljili propisane opće uvjete Poziva – 0.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 189.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva – 187.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Poziva – 2.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu kvalitete programa/ projekata prijavljenih na Javni pozivu za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Poziva Izvršnom odboru, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dado Marković, prof.

 

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva