Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2021. godinu
(imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA: 402-01/21-01/16, URBROJ:2196/01-02-21-4 od 12. ožujka 2021. godine) izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvu su dostavljene 3 prijave.
Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj: 3
Zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 2
Nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 1

 

Lista programa / projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

2.

e- TRAKTOR, PRIPREMA DOKUMENTACIJE
I MATERIJALA ZA ELEKTRIČNI TRAKTOR

CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE AGRO – QUANTUM VINKOVCI

 

Lista programa / projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

1.

AKTIVNOSTI KLUBA U 2021.

RADIOAMATERSKI KLUB „VUKOVAR“ VUKOVAR

3.

FOTOKLUB VUKOVAR 2021. – ODGOJ ZA SLOBODNO VRIJEME

FOTOKLUB VUKOVAR

 

Prijave koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuju se na procjenu kvalitete, a prijave koje se odbijaju rade neispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se u Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete biti će obavješteni pisanim putem o razlozima odbijanja njihove prijave.
Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.